วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

E-Book สอนเล่นโยคะ ฝึกโยคะได้ด้วยตนเอง PDF

หนังสือ E-Book สอนเล่นโยคะ ฝึกโยคะได้ด้วยตนเอง PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ:  สอนเล่นโยคะ ฝึกโยคะได้ด้วยตนเอง
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: สุขภาพ


E-Book สอนเล่นโยคะ ฝึกโยคะได้ด้วยตนเอง PDF

รายละเอียดหนังสือ สอนเล่นโยคะ ฝึกโยคะได้ด้วยตนเอง PDF

โยคะ คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการฝึกฝนตนเอง อันมีรากฐานมาจาดกอินเดียโบราณ เป้าหมายของโยคะคือ พัฒนาตัวมนุษย์ ในทุกๆมิติ เช่น กาย จิต อารมณ์ บุคลิกภาพ ฯลฯ อย่างเป็นองค์รวม การเข้าสู่แก่นของโยคะนั้น ประกอบด้วยเทคนิคอันหลากหลายโดยลักษณะร่วมของเทคนิคโยคะทั้งหมดล้วนเป็นเรื่อง กาย-จิตสัมพันธ์ แม้แต่ละเทคนิคจะมีกระบวนการ ช่องทางต่างกัน แต่ทุกเทคนิคก็ล้วนสนับสนุนกันและกัน (เนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ สอนเล่นโยคะ ฝึกโยคะได้ด้วยตนเอง)

ดาวโหลดหนังสือ สอนเล่นโยคะ ฝึกโยคะได้ด้วยตนเอง PDF

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me
Download Link#1 | Link#2 (เลือกแค่ 1 ลิ้งค์)