วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

E-Book จันทร์เสี้ยว (The Cresent Moon) PDF

หนังสือ E-Book จันทร์เสี้ยว (The Cresent Moon) PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ: จันทร์เสี้ยว (The Cresent Moon)
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: วรรณกรรม, หนังสือเด็ก
ผู้เขียน: รพินทรนาถ ฐากูร
ผู้แปล: ปรีชา ช่อปทุมมา

ปกหนังสือ จันทร์เสี้ยว (The Cresent Moon)

รายละเอียดหนังสือ จันทร์เสี้ยว (The Cresent Moon)

หนังสือ “จันทร์เสี้ยว” ผลงานคุณภาพที่น่าสนใจอีกเล่มของ “รพินทรนาถ ฐากูร” คีตกวีแห่งชมพูทวีป ที่มีผลงานวรรณกรรมอันงดงามและเข้าถึงสารัตถะของมนุษย์อย่างเป็นสากล และเป็นบุคคลแรกของเอเชียที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณคดี ในเล่มคุณจะได้พบกับหลากหลายเรื่องราวที่มีความไพเราะจับใจ และยังได้สะท้อนถึงความเข้าอกเข้าใจในธรรมชาติเด็ก ความอ่อนโยน ความรัก และความละเอียดอ่อนที่มีต่อลูก นำเสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ดาวโหลดหนังสือ จันทร์เสี้ยว (The Cresent Moon)

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me 
Download Link #1 | Link #2 (เลือกแค่ 1 ลิ้งค์)