วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

E-Book การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 PDF

หนังสือ E-Book การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2476 PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ: การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2476
ผู้เขียน: นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์

E-Book การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2476 PDF

รายละเอียดหนังสือ E-Book การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 PDF

หนังสือ "การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475" แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีผลกระทบต่อคนหลายกลุ่มในสังคมไทยซึ้งได้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นแตกต่งหลากหลายจากกัน คนหลายกลุ่มเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ถูกกระทำ โดยการยึดอานาจในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 แต่ต่างมีบทบาททั้งที่เอื้อและต้านทานกระแสความเปลี่ยนแปลงซึ่งนำมาสู่การยึดอำนาจทั้งสิ้น ฉะนั้น งานของอาจารย์นครินทร์ชิ้นนี้ จึงทำให้เกิดความซับซ้อนขึ้นใน "การปฏิวัติสยาม" เป็นอย่างมาก เพราะการปฏิวัตินี้ไม่ได้เป็นการต่อสู้ระหว่างคนสองกลุ่ม คือเจ้านายและข้าราชการระดับกลางเท่านั้น แต่เป็นผลของการปรับตัวและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนหลากหลายประเภทในสังคม

ดาวโหลดหนังสือ E-Book การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 PDF

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me
Download Link: Link #1