วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

E-Book สำนวนไทย สุภาษิต และคำพังเพยของไทย PDF

หนังสือ E-Book สำนวนไทย สุภาษิต และคำพังเพยของไทย PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ: สำนวนไทย สุภาษิต และคำพังเพยของไทย
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: ภาษาศาสตร์


E-Book สำนวนไทย สุภาษิต และคำพังเพยของไทย PDF

รายละเอียดหนังสือ สำนวนไทย สุภาษิต และคำพังเพยของไทย PDF

หนังสือ "สำนวนไทย สุภาษิต และคำพังเพยของไทย" สำนวนไทย สุภาษิต และคำพังเพยของไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า สะท้อนให้เห็นความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของสังคมไทยที่สั่งสมสืบทอดมาแต่ในอดีต สมควรที่เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

ดาวโหลดหนังสือ สำนวนไทย สุภาษิต และคำพังเพยของไทย PDF

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me
Download Link #1 | Link #2  (เลือกแค่ 1 ลิ้งค์)