วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

E-Book หนังสือ ความทรงจำ โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ PDF

หนังสือ E-Book หนังสือ ความทรงจำ โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ: ความทรงจำ
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: วรรณกรรม
ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


E-Book หนังสือ ความทรงจำ โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  PDF

รายละเอียดหนังสือ ความทรงจำ โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  PDF

หนังสือ "ความทรงจำ" โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นเรื่องที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงลงมือแต่งเมื่อ 1 กันยายน 2476 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง และพระองค์ต้องเสด็จไปประทับที่ ปีนัง ทำให้ทรงว่างเว้นจากงานราชการเกือบ 10 ปี แม้จะยังไม่จบบริบูรณ์ตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้ก็นับว่าเป็นเอกสารที่ล้ำค่า ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย หนังสือ "ความทรงจำ" โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 1. เริ่มเรื่องประวัติตั้งแต่ประสูติ 2. เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อก่อนเสวยราชย์ 3. เรื่องเมื่อเปลี่ยนรัชกาล 4. เริ่มเรื่องรัชกาลที่ 5 5. เรื่องเสด็จไปต่างประเทศครั้งแรก ภาคผนวก -สมุดประวัติรับราชการ -สมาชิกกิตติมศักดิ์ในต่างประเทศ -เรื่องตระกูลวงศ์พระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ)  

ดาวโหลดหนังสือ ความทรงจำ โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  PDF

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me
Download Link #1 Download Link #2 (เลือกแค่ 1 ลิ้งค์)