วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

E-Book ค่าแรงต่ำ ความหมายและแนวโน้มในอนาคต PDF - อภัยชัย พันธเสน

หนังสือ E-Book ค่าแรงต่ำ ความหมายและแนวโน้มในอนาคต PDF - อภัยชัย พันธเสน ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ: ค่าแรงต่ำ ความหมายและแนวโน้มในอนาคต
ผู้เขียน: อภัยชัย พันธเสน และ จิราภรณ์ อุ่นเสน
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: เศรษฐศาสตร์

E-Book ค่าแรงต่ำ ความหมายและแนวโน้มในอนาคต PDF - อภัยชัย พันธเสน

แนะนำหนังสือ E-Book ค่าแรงต่ำ ความหมายและแนวโน้มในอนาคต PDF - อภัยชัย พันธเสน

E-Book ค่าแรงต่ำ ความหมายและแนวโน้มในอนาคต PDF เขียนโดย อภัยชัย พันธเสน มีจุดประสงค์สำคัญของการศึกษานี้เพื่อจะอธิบายอย่างเป็นระบบถึงการดำรงอยู่ของค่าจ้างแรงงานต่ำในประเทศไทย โดยได้แบ่งการศึกษานี้ออกเป็น 3 บทคือ บทแรก เป็นการกล่วงถึงภาพรวม ของการพัฒนาของสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศทางประวัติศาสตร์อันมีผลต่อการดำรงอยู่ของสภาวะค่าจ้างแรงงานต่ำมาเป็นเวลาช้านาน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการตรึงราคาผลผลิตเกษตรให้อยู่ในระดับต่ำมาตลอด ...  

ดาวโหลด E-Book ค่าแรงต่ำ ความหมายและแนวโน้มในอนาคต PDF - อภัยชัย พันธเสน

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me
Download: Link #1 | Link #2