วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

E-Book สอนใช้งานโปรแกรม Excel PDF

หนังสือ E-Book สอนใช้งานโปรแกรม Excel PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ: สอนใช้งานโปรแกรม Excel
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์


E-Book สอนใช้งานโปรแกรม Excel PDF

รายละเอียดหนังสือ สอนใช้งานโปรแกรม Excel

หนังสือ "สอนใช้งานโปรแกรม Excel" สอนการใช้งานโปรแกรม Excel ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง สารบัญ E-Book สอนการใช้งาน Excel หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 1-1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน 1-1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ของ Excel 2007 1-3 คุณลักษณะใหม่ 1-9 หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 2-1 การเรียกใช้โปรแกรม Excel 2007 2-1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 2-5 หน่วยที่ 3 หลักการพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 3-1 หลักการพื้นฐานและการใช้งานใน Excel 2007 3-1 การจัดการแผ่นงาน 3-39 การตกแต่งตารางงานในแผ่นงาน 3-46 หน่วยที่ 4 การคำนวณโดยการใช้สูตร และแทรกฟังก์ชัน 4-1 การคำนวณโดยใช้การพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ 4-1 การคำนวณโดยการใช้สูตรสำเร็จจากการแทรกฟังก์ชัน 4-4 การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 4-8 หน่วยที่ 5 การจัดการฐานข้อมูลและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น 5-1 ลักษณะของฐานข้อมูล (Database) 5-1 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในขณะป้อนข้อมูล 5-3 การจัดการฐานข้อมูล 5-7 การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น 5-22 หน่วยที่ 6 การแทรกแผนภูมิ 6-1 การสร้างแผนภูมิ (Chart) อย่างง่าย 6-1 การใช้เครื่องมือแผนภูมิ 6-4 การสร้างแผนภูมิขั้นสูง 6-10  

ดาวโหลดหนังสือ สอนใช้งานโปรแกรม Excel

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me
Downoad Link #1 | Link #2  (เลือกแค่ 1 ลิ้งค์)