วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

E-Book หนังสือธรรมะ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย PDF

หนังสือ E-Book หนังสือธรรมะ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ: พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: ศาสนา


E-Book หนังสือธรรมะ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย PDF

รายละเอียดหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

(ข้อมูลจาก wikipedia) พุทธธรรม เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดยพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ หรือเรียกสั้นๆ ว่าพระองค์วรรณฯ ต่อมาได้ขยายบทความชิ้นนั้นมาเป็นหนังสือขนาดย่อม แล้วมาขยายเป็นฉบับขยายความดังที่ปรากฏในปัจจุบัน หนังสือ พุทธธรรม ของพระพรหมคุณาภรณ์เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะประมวลหลักพุทธธรรม หรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก, อรรถกถา,ฎีกา, อนุฎีกา ฯลฯ เพื่อให้พุทธวจนะแจ่มกระจ่างไว้ครบถ้วน สมบูรณ์มาก เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมทั้งหมดไว้ประจำบ้าน นับเป็นหนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน นับเป็นหนังสือที่สำคัญเล่มหนึ่งในวงการพุทธศาสนา และได้รับการยกย่องเสมอมา จนปัจจุบัน   ขอบคุณไฟล์โดย chohokun ห้องศาสนา pantip.com  

ดาวโหลดหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me
Download Link #1 | Link #2 (เลือกแค่ 1 ลิงค์)