วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

E-Book หลักการเขียนแผนธุรกิจ (Business Planning) PDF

หนังสือ E-Book หลักการเขียนแผนธุรกิจ (Business Planning) PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ: หลักการเขียนแผนธุรกิจ (Business Planning)
ผู้เขียน: อาจารย์ วิภาวรรณ  กลิ่นหอม
รูปแบบไฟล์: Doc , PDF
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ


E-Book หลักการเขียนแผนธุรกิจ (Business Planning) PDF

รายละเอียดหนังสือ หลักการเขียนแผนธุรกิจ (Business Planning) PDF

หนังสือ "หลักการเขียนแผนธุรกิจ (Business Planning)" แนะนำเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้น ถึงขั้นตอนเบื้องลึก การคิด วิเคราะห์ การเขียนแผนธุรกิจที่ดี ข้อห้าม ข้อควรรู้ ในการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อเสนอกู้เงินเพื่อดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือ Business Plan คือแผนการดำเนินงานของธุรกิจ หรือโครงการหนึ่งๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น 1 – 3 ปี และในระยะยาว 3 – 5 ปี อันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางด้านมหภาค (Macro Analysis) และจุลภาค (Micro Analysis) การวิเคราะห์ธุรกิจของโครงการในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางด้านการตลาด ทางด้านการดำเนินงาน ทีมผู้บริหาร และทางด้านการเงิน เพื่อเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ แนวทางการพัฒนาธุรกิจในอนาคต ทำไมต้องมีแผนธุรกิจ ? การเขียนแผนธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งและเป็นมาตรฐานในการทำธุรกิจสมัยใหม่ไปแล้วก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอกู้เงินหรือการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุน การขอเงินจาก Venture Capital หรือการใช้เงินลงทุนของตนเองก็ดี เนื่องจากจะทำให้เจ้าของกิจการ ผู้ร่วมธุรกิจ หรือธนาคารได้เห็นภาพรวมของโครงการ รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด จะให้ผลคุ้มทุนเมื่อใด มีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนในโครงการนั้นๆ จริง โดยแผนธุรกิจนอกจากจะเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว ยังเป็นแผนงานและแผนควบคุมการดำเนินงานของบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย  

ดาวโหลดหนังสือ หลักการเขียนแผนธุรกิจ (Business Planning) PDF

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me
Download Link #1 | Link #2  (เลือกแค่ 1 ไฟล์)