วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

E-Book คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ PDF - ศศิ คล่องพยาบาล

หนังสือ E-Book คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ PDF - ศศิ คล่องพยาบาล ดาวโหลด ฟรี

ผู้เขียน: ศศิ คล่องพยาบาล
จัดทำโดย: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ

E-Book คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ PDF

รายละเอียดหนังสือ E-Book คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ PDF

E-Book คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ PDF เขียนโดย ศศิ คล่องพยาบาล และจัดพิมพ์เผยแพร่โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอกู้ เสนอแผนต่อนักลงทุน หรือ เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เผยแพร่ใน sme.go.th  

ดาวโหลดหนังสือ E-Book คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ PDF - ศศิ คล่องพยาบาล

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me
Download: Link #1 | Link #2