วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

E-Book หนังสือ 9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า PDF

หนังสือ E-Book หนังสือ 9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ:  9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า
ผู้เขียน: ว. วชิรเมธี
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: ศาสนา


E-Book หนังสือ 9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า PDF

รายละเอียดหนังสือ 9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า PDF

หนังสือ "9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า" เป็นหนังสือสวดมนต์ การสวดมนต์ ก็คือ การทรงจำ สืบต่อ ถ่ายทอด เรียนรู้ พระธรรมคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมา- สัมพุทธเจ้านั่นเอง การสวดมนต์ที่กล่าวกันว่า มีบุญมาก มีอานิสงส์มาก ก็เพราะว่า สิ่งที่สวด ล้วนเป็นหลักธรรมสำคัญของพระอรหันต- สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น ยิ่งถ้าผู้สวดมีความรู้ มีความเข้าใจในสิ่งที่สวดด้วย การสวดมนต์ ก็อาจอำนวยผลสูงสุดเป็นการบรรลุภาวะ พระนิพพานก็ยังได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงกล่าว อีกอย่างหนึ่งว่า การสวดมนต์นั้นถ้าสวดเป็น ก็เห็นธรรม  

ดาวโหลดหนังสือ 9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า PDF

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me
Download Link #1  Link #2 (เลือกแค่ 1 ลิ้งค์)